ប្រជុំជីវភាពនយោបាយ


ក្រចេះ.​ថ្ងៃ​ទី​០៥​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០​១៧​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ បាន​ប្រ​ជុំ​ជីវ​ភាព​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​ស្នាក់​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​ កិ​ត្តិ​បណ្ឌិត​ ពេជ្រ​ ប៊ុន​ធិន​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។ ​ស​មា​ស​ភាព​ចូល​ពី​មន្ទីរ​-អង្គ​ភាព​ជុំ​វិញ​ខេត្ត​ ។

1

2

3

4

5

7