ពិធីក្បួនហែបិទការឃោសនា


ក្រ​ចេះ,​ ពិ​ធី​ក្បួន​ហែ​បិទ​ការ​ឃោ​ស​នា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​-ស​ង្កាត់​ នៅ​ឃុំ​ស្វាយ​ជ្រះ​ ស្រុក​ស្នួល​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ

18766052_1210346452411033_7108706066792936924_n

18920340_1210346529077692_6028666718711607921_n

18871304_637169846472722_398793995_n

18871323_637169839806056_546818769_n