ពិធីចែករង្វាន់សិស្សពូកែ


ក្រ​ចេះ,​ លោក​អ​ភិ​បាល​ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ បាន​អញ្ជើញ​ក្នុង​ពិ​ធី​ចែក​រង្វាន់​សិ​ស្ស​ពូ​កែ​ប្រ​ចាំ​កម្រង​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ និង​ប្រ​ចាំ​សា​លា​ប​ឋ​ម​សិ​ក្សា​ព្រះ​គ្រូ​គឹម​ឯម​ នៅ​ឃុំ​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ សិ្ថត​ក្នុង​ប​រិ​វេ​ណ​សា​លា​ប​ឋ​ម​សិ​ក្សា​ព្រះ​គ្រូ​គឹម​ឯម​ ថ្ងៃ​ទី​១៨​-៨​-២០​១៧​។

20938684_670498246473215_1757398355_n

20891613_670498243139882_722865611_n

20916769_670498256473214_1431061485_n

20916653_670498259806547_1184360609_n