ពិធិបុណ្យកាន់បិណ្ឌ


ឯក​ឧត្តម​អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិ​ធិ​បុណ្យ​កាន់​បិណ្ឌ​រាប់​បាត្រ​បុណ្យ​កាន់​បិណ្ឌ​វេន​ទី​១០​ នៅ​វត្ត​ប​ទុម​រង្សី​ក្រ​គរ​ សង្កាត់​ក្រ​គរ​ និង​វត្ត​សិ​រី​សុន្ធ​រ​វង្ស​ក្រ​ចេះ ​សង្កាត់​ក្រ​ចេះ ​ក្រុង​ក្រ​ចេះ​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​ថ្ងៃ​ទី​១៥​-៩​-២០​១៧

1

2

3