ពិធីក្រុងពាលី បុណ្យកឋិនទាន


ក្រ​ចេះ,​ ពិ​ធី​ក្រុង​ពា​លី​ បុណ្យ​ក​ឋិន​ទាន​ ឯក​ឧត្តម​អភិ​បាល​ខេត្ត​ និង​លោក​ជំ​ទាវ​ ដើម្បី​ដង្ហែ​ទៅ​កាន់​វត្ត​សិ​រី​សន្ធរ​វង្ស​ ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​០៦​-១០​-២០​១៧

1

5

2

3