ពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារ


ក្រ​ចេះ,​ ពិ​ធី​ប្រ​កាស​ស​មា​ស​ភាព​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​សំ​បូរ​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ ឯក​ឧត្តម​កិ​ត្តិ​បណ្ឌិត​ ពេជ្រ​ ប៊ុន​ធិន​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​-១០​-២០​១៧

4

5

6

7