បុណ្យមាឃបូជា


ក្រចេះ, ថ្ងៃ​ពុធ​ ១៥​កើត​ ខែ​មាឃ​ ឆ្នាំ​រកា​ ន​ព្វ​ស័ក​ ព.ស​ ២៥​៦១​  ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែ​ម​ក​រា​ ឆ្នាំ​២០​១៨​ ឯកឧត្តម វ៉ា ថន ​អ​ភិ​បាល​រង​ខេត្ត​ និង​លោក​ជំ​ទាវ​ បាន​អ​ញ្ជើញ​សូត្រ​មន្ត​ក្នុង​ពិ​ធី​បុណ្យ​មាឃ​បូ​ជា​ នៅ​បរិ​វេណ​បឹង​កា​ឡូ​ខេត្ត​ ។

1

2

3

4