ពិធីសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ,​ ឯក​ឧត្តម​ យ៉ង់​ សែម​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ស​មា​ជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា​មណ្ឌល​ភូមិ​ភាគ​៨​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​គណ:​កម្ម​ការ​ទី​១ ​ព្រឹទ្ធ​ស​ភា ​បាន​អញ្ជើញ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​សិ​ស្សា​នុ​សិស្ស​ លោក​គ្រូ​ អ្នក​គ្រូ​ នៃ​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​រកា​កណ្តាល​,សា​លា​បឋម​សិក្សា​រកា​កណ្តាល​ ,ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​សង្កាត់​រកា​កណ្តាល​ និង​លោក​យាយ​ លោក​តា ​នៅ​វត្ត​រកា​កណ្តាល​ សង្កាត់​រកា​កណ្តាល​ ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី​២២ ​ខែ​មិ​ថុ​នា ​ឆ្នាំ​២០​១៨​ ។