ពិធីចុះជួបសំណេះសំណាល


ឯក​ឧត្ដម​ វ៉ា ថន​ អភិ​បាល​ខេត្ត​ក្រចេះ​  អញ្ជើញ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​សមាជិក​ សមាជិកា​គណ​បក្ស​ចំនួន​១០០​នាក់​ នៅ​ផ្ទះ​លោក​តា​អា​ចារ្យ​ សុង​ ក្នុង​សង្កាត់​អូរឫស្សី ​ក្រុង​ក្រចេះ ​ខេត្ត​ក្រចេះ​ឯក​ឧត្ដម​

វ៉ា​ ថន​ អភិ​បាល​ខេត្ត​ អញ្ជើញ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​សមាជិក​បក្ស​ ចំនួន​១០០​នាក់​ នៅ​ផ្ទះ​អា​ចារ្យ​សុង​ សង្កាត់​អូរឫស្សី ​ក្រុង​ក្រចេះ​ឯក​ឧត្តម​ បាន​បង្ហាញ​ពីរ​បៀប​គូស​លើ​សន្លឹក​បោះ​ឆ្នោត​ និង​សូម​

អញ្ជើញ​បង​ប្អូន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ជូន​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ ឱ្យ​បាន​គ្រប់​គ្នាៗ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៨​ ខាង​មុខ​នេះ​។​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៤​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។