ប្រជាពលរដ្ឋរង គ្រោះទឹកជំនន់


ឯក​ឧត្តម​ ហ៊ុន ​ម៉ានី ​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា​ និង​ជា​ប្រធាន​ស​ហ​ភាព​ ស​ហ​ព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចុះ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​រង​ គ្រោះ​ទឹក​ជំ​នន់​ទន្លេ​មេង្គ​ ចំនួន​ ១.០៤៤​គ្រួសារ​ នៅ​សា​លា​ខេត្ត​ ក្រចេះ​ ។