ពិធីអបអរសាទរទិវាមនុស្សចាស់


ឯក​ឧត្តម​ វ៉ា​ ថន​ អភិ​បាល​ខេត្ត​ក្រចេះ​ អញ្ចើញ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិ​ធី​អប​អរ​សាទរ​ទិ​វា​មនុស្ស​ចាស់​កម្ពុជា​ និង​មនុស្ស​ចាស់​អន្តរ​ជាតិ​ ០១ ​តុលា​ ២០១៨​ នៅ​សាល​មហោ​ស្រព​ខេត្ត​ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។