ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរសម្ភោធបើកប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិត្រីភាគីកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម


123

124

125

ស្រុកស្នួល៖ ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលខេត្ត ជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរសម្ពោធ បើកប្រតិបត្តិការ ដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិត្រីភាគី កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងស្រែ(ខេត្តក្រចេះ) វ៉ាលឺ (ខេត្តប៊ិញភឿក)ដោយចូលរួមពីលោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងខេត្ត ។