ពិធីទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក


1

2 3 4 5

ក្រចេះ, ព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ បានរៀបចំពិធីទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ “ មួយពាន់លានទេសចរណ៍ មួយពាន់លានកាលានុវត្តភាព “ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលមហោស្រព ខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ប៊ន សុភី អភិបាលរងខេត្តក្រចេះ ។