សកម្មភាពប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ


ក្រចេះ​, ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​-០៩​-២០​១៦​ សកម្ម​ភាព​ប្រ​ជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ប្រ​ធាន​បទ​ ការ​លាង​សំ​អាត​ និង​ប្រើ​ប្រាស់​ឧប​ករណ៏​ស្តុក​ទឹក​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​ ផែន​ការ​សកម្ម​ភាព​ធ្វើ​ទឹក​អោយ​ស្អាត​ និង​ទុក​ដាក់​ទឹក​ផឹក​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិ​ភាព​តាម​គ្រួ​សារ​ នឹង​ធ្វើ​ទិ​វា​សំ​អាត​ភូមិ​ របស់​អ្នក​ស្មគ្រ័​ចិត្ត​ គម្រោង​បង្កើន​និរន្ត​ភាព​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត​ និង​ការ​អនុ​វត្ត​អនា​ម័យ​ (Increased ​Sustainable​ Access​ to​ WASH​ Facility​ Project)​ នៅ​ភូមិ​ព្រែក​តា​ថឹង​ ឃុំ​បុស​លាវ​ ស្រុក​ចិត្រ​បុរី​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ដោយ​មូល​នី​ធិ​កា​ទ្យេ​ តាម​រយៈ​សហ​ព័ន្ធ​អន្តរ​ជាតិ​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​ និង​អឌ្ឍ​ចន្ទ​ក្រ​ហម​ IFRC ​សំ​រាប់​សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​៕

1

2

3

4