ពិធីចែកកង់ដល់សិស្សានុសិស្សបឋមសិក្សា


ក្រចេះ, ​ថ្ងៃទី​១៥​ ខែ​ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​បាន​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ចែក​កង់​ដល់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​បឋម​សិក្សា​អន្លង់​កេះ ​ឃុំ​កន្ទួត​ ស្រុក​ចិត្រ​បុ​រី​ ចំនួន​១៥០ ​កង់​ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​ ម៉ែន​ សា​ម៉ន​  ហឿ​ ស៊ី​យ៉ែម​   អភិ​បាល​រង​ខេត្ត​ និង​ម្ចាស់​ជំ​នួយ​ ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី ​អាជ្ញា​ធរ​ឃុំ ​ព្រម​ទាំង​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ទាំង​អស់​ និង​បង​ប្អូន​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ដែល​ជា​មា​តា​បិ​តា​សិស្ស​ព្រមទាំងសិស្សា​នុ​សិស្ស ។

1

234