កិច្ចប្រជុំការងារគណបក្សឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ


ក្រចេះ, ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០​១៦​ នៅ​ស្នាក់​ការ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា​ស្រុក​សំ​បូរ​ បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ការ​ងារ​គណ​បក្ស​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ ​អាណ​ត្តិ​ទី​៤​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​ កិត្តិ​បណ្ឌិត​ ពេជ្រ​ ប៊ុន​ធិន​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។

1

2

3