វេទិកាសាធារណៈ


ក្រ​ចេះ,​ វេ​ទិ​កា​សា​ធា​រណៈ​ ដើ​ម្បី​ត្រួត​ពិ​និត្យ​ និង​គាំ​ទ្រ​ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​ន​យោ​បាយ​ និង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ចតុ​កោណ​ដំ​ណាក់​កាល​ទី​៣​ របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា​ ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ឃុំ​ក្បាល​ដំ​រី​ ស្រុក​សំ​បូរ​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ សរ​ ចំ​រុង​ គណៈ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។

(​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​២០​១៦​)​

1

2

3

4