ពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកព្រែកប្រសព្វ


ក្រ​ចេះ,​ ពិ​ធី​ប្រ​កាស​សេច​ក្តី​សម្រេច​តែង​តាំង​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ នៅ​ស្នាក់​ការ​គណ​បក្ស​ស្រុក​ព្រែក​ប្រសព្វ​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ សរ​ ចំ​រុង​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។​(ថ្ងៃ​ទី​១៧​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​២០​១៦​)​។

1

2

3

7

4

5

6