គម្រោងបង្កើននិរន្តភាពការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត និងការអនុវត្តអនាម័យ


ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​: ១០​-១២​-២០​១៦​ ស​កម្ម​ភាព​ជូន​ប្រ​តិ​ភូ​គម្រោង​បង្កើន​និ​រន្ត​ភាព​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត ​និង​ការ​អនុ​វត្ត​អនា​ម័យ​ (​Increased​ Sustainable​ Access​ to​ WASH ​Facility​ Project​) ​ចុះ​ពិ​និ​ត្យ​តាម​ដាន​ ស​កម្ម​ភាព​អនុ​វត្ត​គម្រោង​ នឹង​សមិ​ទ្ធិ​ផល​ដែល​សំ​រេច​បាន​នា​នា ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បុស​លាវ​ ស្រុក​ចិត្រ​បុរី ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ ៕

1

2

3

4

5

6

7