ប្រធានបទការការពារប្រភពទឹក


ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​: ១១​-១២​-២០​១៦​ ស​កម្ម​ភាព​ប្រ​ជុំ​អប់​រំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ប្រ​ធាន​បទ​ ដើ​ម្បី​ទទួល​បាន​ទឹក​ស្អាត​ និង​មាន​សុ​វត្ថិ​ភាព​ នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ភព​ទឹក​ របស់​អ្នក​ស្មគ្រ័​ចិត្ត​ គម្រោង​បង្កើន​និរន្ត​ភាព​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត​ និង​ការ​អនុ​វត្ត​អនា​ម័យ​ (​Increased​ Sustainable​ Access​ to​ WASH ​Facility​ Project​) នៅ​ភូមិ​ល្វា​ទង​ ឃុំ​បុស​លាវ​ ស្រុក​ចិត្រ​បុរី​ ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ថវិ​កា​ដោយ​មូល​នី​ធិ​កា​ទ្យេ​ តាម​រយៈ​សហ​ព័ន្ធ​អន្តរ​ជាតិ​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​ និង​អឌ្ឍ​ចន្ទ​ក្រ​ហម​ IFRC​ សំ​រាប់​ សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​៕

1

2