ពិធីសម្ពោធដាក់ឲប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសិក្សាថ្មី


ក្រ​ចេះ,​ ពិ​ធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការ​អ​គារ​សិក្សា​ថ្មី​នៃ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​ស្រែ​រនាម​ ដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ឯក​ឧត្តម​ អ៊ឹម ​ឈុន​លឹម​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ធម្ម​នុញ្ញ​ និង​លោក​ជំ​ទាវ​។ ​នៅ​ក្នុង​បរិ​វេណ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​ស្រែ​រនាម​ ភូមិ​ស្រែ​រនាម​ ឃុំ​ឃ្សឹម​ ស្រុក​ស្នួល​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។​ (ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​-១២​-២០​១៦​)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11