ផែនការសកម្មភាពឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិទី៤


ឯក​ឧត្តម​សរ​ សុ​វណ្ណ ​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិ​បតី​ភាព​ក្នុង​ពិ​ធី​ប្រ​ជុំ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​សក​ម្ម​ភាព​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​អា​ណ​ត្តិ​ទី​៤​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​មី​នា​ឆ្នាំ​២០​១៧​។

1

2

3