ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ


​ ឯក​ឧត្តម​ ឆាន់​សា​ផាន់ ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​ឆ្លូង​ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិ​បតី​ភាព​ក្នុង​ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​អា​ណ​ត្តិ៤​  ។ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១២/​ ០៣​/​២០​១៧។

1