ពិធីសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ភូមិគំរូទី៧


លោក​ ខ័ណ្ឌ​ ចំណាន​ អភិ​បាល​រង​ខេត្ត​ តំណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ឯក​ឧត្តម​អភិ​បាល​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិ​បតី​ភាព​ក្នុង​ពិ​ធី​សម្ពោធ​ដាក់​អោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ភូមិ​គំ​រូ​ទី​៧​ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​ឈើ​ទាល​ភ្លោះ​(ឧប​សម្ព័ន្ធ​ថ្ម​ពុក​)​ ឃុំ​ព្រែក​សា​ម៉ាន់​ ស្រុក​ឆ្លូង​ ។ ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១៣​/០៣​/២០​១៧

2

3

4

5

6

7