ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាននាំយកសៀវភៅមិលិន្ទបញ្ហា និងសៀវភៅព្រះភិក្ខុពនេច


ឯក​ឧត្តម​ អ៊ឹម​ ឈុន​លឹម​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ធម្ម​នុ​ញ្ញ​បាន​នាំ​យក​សៀវ​ភៅ​មិ​លិន្ទ​បញ្ហា​ និង​សៀវ​ភៅ​ព្រះ​ភិ​ក្ខុ​ព​នេច​ ប្រ​គេន​ព្រះ​សង្ឃ​ចំ​នួន​៧​វត្ត​ ក្នុង​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​គឺ​វត្ត​ក្រ​ចេះ​ វត្ត​ក្រ​គរ​ វត្ត​ប៉ា​ឆា​ វត្ត​រកា​ក​ណ្តាល​ វត្ត​អូរ​ប្ញ​ស្សី ​វត្ត​ហុង​ឡាំ ​និង​វត្ត​កា​ប៉ូ ​។ ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែ​មី​នា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​

1

2

3

4

56