ពិធីបើកអនុសំវច្ឆរៈ មន្ត្រីសង្ឃខេត្តក្រចេះ


ឯក​ឧត្តម​ អ៊ឹម​ ឈុន​លឹម​ ប្រ​ធា​ន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ធម្ម​នុញ្ញ​ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ក្នុង​ពិ​ធី​បើក​អនុ​សំ​វ​ច្ឆ​រៈ ​មន្ត្រី​សង្ឃ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​បាន​ប្រ​គេន​ថ​វិ​កា​ស​ម្រាប់​ចាត់​ចែង​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​ចំ​នួន​ 1.000 $ ​( មួយ​ពាន់​ដុ​ល្លារ​ស​ហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​ ) និង​ប្រ​គេន​សៀវ​ភៅ​មិ​លិន្ទ​បញ្ហា​ និង​ សៀវ​ភៅ​ព្រះ​ភិ​ក្ខុ​ព​នេ​ចរ​ ដល់​ព្រះ​សង្ឃ​ចំ​នួន​ ១៦៤​ វត្ត​ក្នុង​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។ ព្រឹកថ្ងៃទី២៨-០៣-២០១៧

1

2

3

4