ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ,​ ឯក​ឧត្ត​ម​កិ​ត្តិ​ប​ណ្ឌិត​ ពេជ្រ​ ប៊ុន​ធិន​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ បាន​ចុះ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ ជា​មួយ​បេ​ក្ខ​ជន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ នៅ​ស្នាក់​ការ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ស្រុក​សំ​បូរ​។​ ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​

1

2