ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់‌ខេត្ត‌ ថ្នាក់‌ស្រុក‌ចុះ​ជួយ​ឃុំ​ប្ញ​ស្សី​កែវ​ ដឹក​នាំ​ដោយ​លោក​ វ៉ា​ ថន‌‌ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​យុវ​ជន​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​បាន​ចុះ​ជួប​ជា​មួយ​ប្រ​ជា​ព​ល​រដ្ឋ​ចំ​នួន​២៥៣​នាក់​ ក្នុង​វត្ត​ប្ញ​ស្សី​កែវ​ ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ ថ្ងៃ​ទី​២១​-៥​-២០​១៧

6

7

8