ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ សរ​ ចំ​រុង​ ប្រ​ធាន​គ​ណ:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេត្ត​ បាន​អ​ញ្ជើ​ញ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ប្រ​ជា​ព​ល​រដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ថ្ម​អ​ណ្តើក​ ស្រុក​ចិ​ត្រ​បុ​រី​ ដែល​មាន​ស​មា​ជិក​ចូល​រួម​ ស​រុប​ ៨០១​នាក់​ ថ្ងៃ​ទី​២១-​៥-​២០​១៧​

4

5