ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ​, ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ សរ​ ចំ​រុង​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​ បាន​អ​ញ្ជើញ​ពិ​ធី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ស​មា​ជិក​បក្ស​នៅ​ឃុំ​ស្វា​យ​ជ្រះ​ ស្រុក​ស្នួល​ ខេ​ត្ត​ក្រ​ចេះ

1

2

3

4