ពិធីសម្ពោធសហគ្រាសទឹកស្អាត


ក្រ​ចេះ,​ លោក​អភិ​បាល​ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ក្នុង​ពិ​ធី​សម្ពោធ​ស​ហ​គ្រា​ស​ទឹក​ស្អាត​ស​ហ​គ​ម​ន៍​ នៅ​ឃុំ​កោះ​តា​ស៊ុយ​ ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​ស​ព្វ​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ ថ្ងៃ​ទី​១៧​-៨​-២០​១៧​។.

1

2

3

4