ពិធីសំណេះសំណាល


ក្រចេះ​, នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៦​-៧​-២០១៨​ លោក​ជំទាវ​ ស៊ុន​ សា​ភឿន​ សមាជិកា​រដ្ឋ​សភា​រួម​ជា​មួយ​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ ខេត្ត​ ស្រុក​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​លោក​គ្រូ ​អ្នក​គ្រូ ​សិស្សា​នុ​សិស្ស​ នៅ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​ហាន់​ជ័យ​ ឃុំ​ហាន់​ជ័យ​ ស្រុក​ឆ្លូង​ ខេត្ត​ក្រចេះ ​សរុប​ចំនួន​ ៧២០​នាក់​ ក្នុង​នោះ​លោក​ជំទាវ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​សម្ភារៈ​ដល់​សិស្ស​ចំនួន​៧០០​នាក់​ ផង​ដែរ​ ។