ពិធីជួបសំណេះសំណាល


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ កក្កដា​ ២០១៨​ ឯក​ឧត្តម​ វ៉ា​ ថន​ សមាជិក​គណៈ​កម្មាធិការ​កណ្ដាល​ ជា​អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​ខេត្ត​ និង​ជា​អភិ​បាល​ខេត្ត​ក្រចេះ​ អញ្ជើញ​ចុះ​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ជា​មួយ​សមាជិក​សមាជិការ​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​ឃុំ​វឌ្ឍនៈ ​ស្រុក​សំបូរ​ ខេត្ត​ក្រចេះ ​ចំនួន​សរុប​ ៤២៥​នាក់​ ស្រី​១៧៤​នាក់​ ក្នុង​នោះ​មាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្ដាល​ចំនួន​ ៤​នាក់​ស្រី​១​ នាក់​ថ្នាក់​ខេត្ត​១៨​នាក់​ស្រី​៦ ​នាក់​ថ្នាក់​ស្រុក​ ២២​នាក់​ស្រី​៦​នាក់ ។