ពិធីបង្សុកូល និងរាប់បាត្រ


ឯក​ឧត្តម​ វ៉ា​ ថន​ អភិ​បាល​ខេត្ត​ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិ​ធី​បង្សុ​កូល​ និង​រាប់​បាត្រ​ព្រះ​សង្ឃ ​ឧទ្ទិស​កុសល​ផល​បុណ្យ​ដល់​ នាយក​ទា​ហាន​ ពល​ទាហាន​ ដែល​ពលី​ជីវិត​ ដើម្បី​ជាតិ​មាតុ​ភូមិ​ ពិ​ធី​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​

តំបន់​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​សឹក​រង​ក្រចេះ ​ថ្ងៃទី​ ២៧​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។