ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូវិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍សម្លេងជនជាតិភាគតិចវៀតណាម


ឯក​ឧត្តម ខៀវ​ កាញារីទ្ធ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌​មាន ទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជា​មួយ​គណៈ​ប្រតិភូ​វិទ្យុ​និង​ទូរ​ទស្សន៍ សម្លេង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​វៀតណាម ដឹក​នាំ​ដោយ​ឯក​ឧត្តម​ Nguyen Van Hop ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​វិទ្យុ និង​ទូរ​ទស្សន៍​សម្លេង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​វៀតណាម

3