សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ប្រគេន និងប្រគល់សញ្ញាបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រ ដល់គរុសមណសិស្ស និងនិស្សិតជ័យលាភីនៃពុទ្ធិក សាកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុរាជ