ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អ៊ឹម ឈុនលឹម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីគនរូបនីយកម្មនិងសំណង់ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកស្នួល


168