ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាគមន៍តាជី យាយជី


11

22

33

ក្រចេះ, នៅម៉ោង ៦:៣០ព្រឹក លោក ហេង សុថា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស ស្រុកឆ្លូង ជួបសំណេះ សំណាលជាមួយសមាគមន៍យាយជី តាជី ប្រហែល១០០ នាក់ ក្នុងវត្តមុន្នីសាគរ បានឧបត្ថម្ភសំរាប់សមាជិកសមាគមន៍ពេលទទួលមរណភាព ក្នុងម្នាក់២០០ ០០០រៀល និងបាន ប្រគេន និងជូនថវិកា ម្នាក់៥០០០រៀល សរុប ៦០០ ០០០រៀល ថ្ងៃទី ២០-០៩-២០១៥។