ពិធីបូមទឹកបញ្ចូលអាងទំនប់តាតោ


1

2

3

4

ក្រចេះ, ថ្ងៃទី ២៤-៩-២០១៥ អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះ ស្រុកឆ្លូង មន្ទីរធនធានទឹក ឃុំ ក្រោមការចង្អុរ បង្ហាញពីឯកឧត្តម

ឆាន់ សាផាន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដី ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកឆ្លូង កំពុងបូមទឹកបញ្ចូល អាងទំនប់តាតោ ដើម្បីជូនប្រជាពល រដ្ឋឃុំខ្សាច់អណ្តែត ឃុំពង្រ ធ្វើស្រែ ប្រាំង ដោយឆ្នាំនេះ កំពស់ទឹកទន្លេ ទាបមិនចូលក្នុងអាងក្នុងនោះមានការឧបត្ថម្ភ : ប្រេងម៉ាស៊ុត
– ឯកឧត្តម ឆាន់ សាផាន : ១៨៩០ លីត្រ
– ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត : ៣០០ លីត្រ
– ក្រុមការងារចុះជួយឃុំ : ១០០ លីត្រ
– អភិបាលស្រុកឆ្លូង : ១២០ លីត្រ
– ផ្នែកសឹករងស្រុក : ១០០ លីត្រ
– សម្ព័ន្ឋសេនានាគ ; ថវិកា ១០ មឺុនរៀល