ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អ៊ឹម ឈុនលឹម អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ


1

2 3

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អ៊ឹម ឈុនលឹម អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្ស
នៅឃុំគោលាប់ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ នឹងផ្តល់ជូននូវអណ្តូងទឹក-សម្ភារ:សិក្សា នឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនផងដែរ ។ ក្រចេះ, ថ្ងៃទី ២៥-៩-២០១៥