វេទិកាសាធារណ:


5

6 7

ក្រចេះ, ព្រឹកថ្ងៃទី ២៥-៩-២០១៥ មានកម្មវិធីវេទិកាសាធារណ: ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ឋសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅសង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ប៊ន សុភី អភិបាលរងខេត្តក្រចេះ