សម័យប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ១៨


7 8 9 10 11 12

ក្រចេះ, ព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ មានការប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ១៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រចេះ អាណត្តិទី ២ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តក្រចេះ ។ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នូ ភឿង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះ ។