វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះ


5 6 7 2

ក្រចេះ, ថ្ងៃទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ បានបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះ នៅភូមិស្នួល ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នូ ភឿង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ។