ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អ៊ឹម ឈុនលឹម អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពាធសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តភូមិហាន់ជ័យទី ២


 

 

23

 

 

 

 

1

5

67

9

4

8

1344_213378638998066_1353213163366179634_n

12

10

11

13