កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី


1

2

3

4

ក្រចេះ, ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​ ២១​-៤​-២០​១៦​ មាន​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ទប់​ស្កាត់​ និង​ដោះ​ស្រាយ​ទំ​នាស់​ដី​ធ្លី​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ ប៊ិន​ ឈិន​ ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រ​ចាំ​ការ​និង​ជា​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ដោះ​ស្រាយ​ទំ​នាស់​ដី​ធ្លី​ ។​ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​សំ​ណាក់​ឯក​ឧត្តម​ លោក​ជំទាវ​ និង​អង្គ​ភាព​ជុំ​វិញ​ខេត្ត​

ផង​ដែរ​ ។​