សកម្មភាពប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រធាន បទវិធីសាស្ត្រ ដើម្បីទទួលបានទឹកស្អាត ទឹកមានសុវត្ថិភាពវិធានការការពារប្រភពទឹក


13081764_475114119344963_969172626_n

1

2

3

4

5

ក្រចេះ, ​សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា​ខេត្ត​ក្រចេះ ​២២​-៤​-២០​១៦​ សកម្ម​ភាព​ប្រ​ជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ប្រធាន​ បទ​វិ​ធី​សាស្ត្រ​ ដើ​ម្បី​ទទួល​បាន​ទឹក​ស្អាត​ ទឹក​មាន​សុវត្ថិ​ភាព​វិ​ធាន​ការ​ការ​ពារ​ប្រភព​ទឹក​ និង​ធ្វើ​ទិវា​សំអាត​ភូមិ​របស់​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ គម្រោង​បង្កើន​និរន្ត​ភាព​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត​ និង​ការ​អនុ​វត្ត​ អនា​ម័យ​

( Increased ​Sustainable​ Access ​to​ WASH ​Facility​ Project​ ) ​នៅ​ភូមិ​តា​លុស​ ឃុំ​បុស​លាវ​ ស្រុក​ចិត្រ​បុរី​ ។​

– ឧប​ត្ថម្ភ​ថវិ​កា​ដោយ​មូល​នី​ធិកា​ទ្យេ ​តាម​រយៈ​សហ​ព័ន្ធ​អន្តរ​ជាតិ​កាក​បាទ​ក្រហម ​និង​អឌ្ឍ​ចន្ទ​ក្រហម​ IFRC​ សំ​រាប់​សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រហម​កម្ពុជា​ខេត្ត​ក្រចេះ ​៕