សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារគ្រប់វិស័យ


រដ្ឋ​បាល​ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​បាន​ធ្វើ​សិក្ខា​សា​លា​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​គ្រប់​វិ​ស័យ​ឆ្នាំ​ ២០​១៦​ និង​ទិស​ដៅ​សកម្ម​ភាព​អនុ​វត្ត​ ឆ្នាំ ​២០​១៧​ នៅ​សា​លា​ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​លោក ​យិន​ វណ្ណៈ​ អភិ​បាល​ក្រុង​ និង​លោក​ សំ​ ស៊ា​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ក្រុង​។ ​(​ថ្ងៃ​ទី​ ១១​-០១​-២០​១៧​)

1

2