ត្រួតពិនិត្យការងារយុទ្ធនាការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត


ក្រ​ចេះ​, ប្រ​ជុំ​ត្រួត​ពិ​និ​ត្យ​ការ​ងារ​យុទ្ធ​នា​ការ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​កិ​ត្តិ​បណ្ឌិត​ ពេជ្រ​ ប៊ុន​ធិន​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។

(នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​)

1

2

3

4