ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ, ពិ​ធី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​បក្ស​មក​ពី​សា​ខា​បក្ស​ភូមិ​ទាំង​ពី​នៃ​សង្កាត់​កោះ​ទ្រង់​ ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ ​ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​ ងី​ ច័ន្ទ្រ​ផល​អ​នុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៥​/៥​/២០​១៧​។

1

2

3