ពិធីជួបសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ​, ពិ​ធី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​បេក្ខ​ជន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​កិ​ត្តិ​បណ្ឌិត​ ពេជ្រ​ ប៊ុន​ធិន​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។ ​ ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែ​ឧ​ស​ភា ​ឆ្នាំ​២០​១៧

7

9